Vélu & Van der Pols

a d v o c a t e n

Home|Advocaten |Rechtsgebieden|Routebeschrijving|Klachtenregeling|Contact

Disclaimer

Vélu & Van der Pols Advocaten doet al het mogelijke om juiste en volledige informatie op de website www.veluvanderpols.nl te verschaffen. Toch neemt Vélu & Van der Pols Advocaten geen enkele aansprakelijkheid op zich voor eventuele inhoudelijke of technische fouten op deze website. Mocht men onjuistheden aantreffen of bijkomende informatie willen verschaffen, dan kan men contact opnemen met Vélu & Van der Pols Advocaten via: .

Alle aanwezige verwijzingen (hyperlinks) naar andere websites en bronnen zijn puur informatief. Vélu & Van der Pols Advocaten is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan. De informatie verschaft door derden blijft eigendom van desbetreffende organisaties en rechthebbenden. Slecht of niet functionerende links kunnen niet ten laste worden gelegd van Vélu & Van der Pols Advocaten. De inhoud en de hyperlinks van www.veluvanderpols.nl kunnen ten allen tijde en zonder voorafgaande aankondiging aangevuld, gewijzigd, of verwijderd worden.


Copyright|Disclaimer|Links|Downloads

Vélu & Van der Pols Advocaten
Boergoensevliet 168
3082 KX Rotterdam
T  010 428 13 44
F  010 429 70 32
E  info@veluvanderpols.nl

Mr A.J.M. Vélu
Mr G.E. van der Pols